skeleton in my closet

skeleton in my closet
people refuse to hear.so i let them read.

Monday, May 19, 2014

its back.

aku andaikan rasa tu dah hilang.
tapi rupanya cuma lumpuh sekejap.
dan aku sedar ia dah kembali.
menjadi lebih kuat.
lets see how long it will be.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...